בס"ד
Enter Raffle

Winner will be able to choose one of these prizes

Car_lease
Win fully paid

3 year car lease

$750/month
Groceries
Win fully paid

Groceries for a year

$600/week
Rent
Win fully paid

Rent or mortgage for a year

$2,500/month
Tefilin
Win fully paid

Bar Mitzvah

up to $10,000
Tuition
Win fully paid

Tuition for a year

for 4 kids $2,000/month
Vacation
Win fully paid

Vacation anywhere in the world

up to $10,000
Wedding
Win fully paid

Wedding night

up to $30,000
בס"ד

וואס איז מפעל מאה ברכות?

"מפעל מאה ברכות" איז אן ארגאניזאציע וועלכע האט זיך געעפענט מיט 3 יאר צוריק, אין די צייט ווען עס האט געבוזשעוועט די שרעקליכע וויירוס. עס איז דאך באקאנט אז דוד המלך בשעתו, האט געזען ברוח קדשו אז די איינציגסטע וועג אפצושטעלן די מגיפה אין זיינע צייטן איז מתקן צו זיין דאס זאגן "מאה ברכות" בכל יום וואס דאס מיינט דאנקען דעם באשעפער 100 מאל א טאג. און אזוי האט ער טאקע אפגעשטעלט די מגיפה.

פאר דעם זעלבן סיבה איז דער מפעל געגרינדעט געווארן. ליידער ליידער גייט כלל ישראל אריבער שרעקליכע טראגעדיעס בכלל ובפרט און מען פרעגט על מה עשה השם ככה? אבער ווייניג געדענקען אז די זעלבע שאלה איז שוין געפרעגט געווארן אין די צייטן פון דוד המלך, און דוד המלך האט געזען ברוח קדשו אז די איינציגסטע עצה איז זיך צו פארצונעמען צו זאגן מאה ברכות בכוונה יעדן טאג.

דערפאר האט "מפעל מאה ברכות" גענומען אויף זיך צו פארשפרייטן אין אלע גרעסערע צייטונגען יעדע וואך א גליון איבער די גרויסקייט און סגולות פון זאגן "מאה ברכות" יעדן טאג, געבויעט אויף די ווערטער פונעם נשיא המפעל האי גאון וצדיק רבינו יעקב מאיר שעכטער שליט"א, וועלכער האט זיך אויסגעדרוקט פאר די עסקני המפעל מיט די ווערטער: "מאה ברכות" איז די גרעסטע שמירה".

די גליונות ווערן טאקע איבערגעגעבן כסדר פאר'ן נשיא שליט"א, פון וועלכע ער האט גאר שטארק הנאה. באקומענדיג איינס פון די גליונות לעצטענס האט דער נשיא שליט"א זיך אויסגעדרוקט בהאי לישנא: "יישר כח עס איז מיר א מורא'דיגע זכיה אז דאס ווערט פארשפרייט, דער אויבערשטער זאל העלפן אז די שפע זאל אראפקומען אויף אלעמען און עס זאל נשפע ווערן ברכות עד בלי די".

געדענקט!!! יעדע ראפל וואס איר קויפט קען ברענגן נאך א איד צו מאכן אן ערליכע ברכה אין אייער זכות

Over

1,000,000

Weekly Flyer Viewers

3

Years of Peulos

Thousends

Of More People Are Making Now Daily Bruchos

208

Different Flyers Posted

Media Sponsor

Checkout

Loading