Loading

Help Rabbi Gabay preserve the graves of tzaddikim and feed hungry Jews!


Donate Now

63 Donors

 • Anonymous דוד גבאי

  9 months ago

  $100.00

  Le illuy nishmat Kol hatzaddikim

 • Anonymous ישראל מאיר גבאי

  11 months ago

  $36.00
  הזכרת שם בציון הבעל שם טוב

  נא להזכיר בציון - יצחק בן שרה חנה פעסיל, זוגתו: חיה אדל ברכה בת שרה מאשא, בתם: אסתר דבורה, בנם: שמעון, בתם: שרה חנה פעסיל

 • Anonymous ישראל מאיר גבאי

  1 year ago

  $49.00
 • פרץ טובי' דייטש ישראל מאיר גבאי

  1 year ago

  $101.00

  נא להזכיר בדחיפות אצל הצדיקים נבג"מ זיע"א את הבחור אברהם שלמה בן חנה לזיווג הגון בקרוב ובניקל בשעטומ"צ.

 • Anonymous ישראל מאיר גבאי

  1 year ago

  $36.00
  הזכרת שם בציון הבעל שם טוב
 • Tapiero Sandra ישראל מאיר גבאי

  1 year ago

  $20.00

  Sorry we can't do more but we clisescl travel agent and internet and our possessions halachot don't permit us to do Maasser because our huge minus

 • Anonymous ישראל מאיר גבאי

  1 year ago

  $180.00
  נר למאור יומי בציון רבי זושא מאניפולי
 • Michael Talasazan ישראל מאיר גבאי

  1 year ago

  $180.00
  נר למאור יומי בציון הבעל שם טוב

English אידיש

המלחמה באוקראינה הותירה אלפי יהודים ללא בתים, ללא פרנסה במדינה מופגזת והרוסה, מי שהתגייס לסייע להם היא אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', בראשותו של הרב ישראל מאיר גבאי, שלקחו על עצמם את עול הסיוע ליהודים שנותרו מאחור.

ב'אהלי צדיקים – גדר אבות' מוציאים מידי יום מאז תחילת הלחימה, מאות רבות של מנות חמות ליהודים שנותרו ברחבי אוקראינה, הם מגיעים גם לאזורי מלחמה מסוכנים, כדי לתת אוכל כשר ליהודים בכל מקום.

האגודה הקימה בשנים האחרונות בנייני הכנסת אורחים בסמיכות לקברי הצדיקים, כדי להקל על הבאים להתפלל על הציונים הקדושים ולהעניק להם רווחה והרחבה בגשמיות וברוחניות. בשל העובדה שחלקם נמצאים באזורים בהם הלחימה קלה יותר, אותם מבנים הפכו בימי המלחמה לאכסניה חינם עבור הפליטים היהודים, שמתגוררים במקום ללא תשלום ומקבלים ארוחות חמות כשרות בחינם. כך לדוגמא, במעז'יבוז, בסמוך לציון הבעל שם טוב, מתאכסנים מאות פליטים יהודים בחינם, המקבלים אש"ל מלא על חשבון העמותה.

מדובר בעלויות ענק שאגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' לקחה על עצמה, זה כבר שנה שהמבנים נמצאים בשימוש ללא תשלום, מלבד עלויות הענק של הארוחות החמות שמחולקות מידי יום ביומו.

לצד הפעילות הזו, אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', פעילה כמעט בכל בית קברות יהודי באוקראינה בפרט וברחבי אירופה בכלל. הרב ישראל מאיר גבאי משפץ, גודר ומסמן בתי קברות שנסללו לבניינים או למטרות אחרות רח"ל. אגודת 'אהלי צדיקים – גדר

אבות', נותנת כיום מענה לאלפי פונים מכל רחבי העולם, המבקשים לשמר ולחדש את קברי יקיריהם הטמונים ברחבי מזרח ומערב אירופה ועלויות התפעול הן עצומות במיוחד בעת מלחמה.

בתקופה זו של השנה בה מוטלת עלינו החובה לתת מתנות לאביונים וקמחא דפסחא, עזרו ל'אהלי צדיקים - גדר אבות', להמשיך ולספק לפליטים היהודים אוכל כשר ומקום מגורים ראוי כדי לשרוד את זוועות המלחמה בכבוד.

סייעו ל'אהלי צדיקים – גדר אבות' להמשיך ולתת לפליטים היהודים אוכל חם וכשר ומקום מגורים ראוי ולשרוד את אימי המלחמה בכבוד.


All donations on ABCHARITY.ORG are tax deductible
The tax id for this campaign is 92-3617094

Donate
Donors
Zchusim
Teams
About

Share this campaign

Contact Organizer

Create My Team

Checkout

Loading
Loading