Loading

כולל אהבת ציון - צדקת רבי מאיר בעל הנס


Donate Now

38 Donors

 • 1 week ago

  $120.00
 • Anonymous

  3 weeks ago

  $18.00
  ח"י
 • 3 weeks ago

  $228.00
 • Anonymous

  3 weeks ago

  $18.00
  ח"י
 • Chavi Klein

  1 month ago

  $18.00
  ח"י
 • Anonymous

  1 month ago

  $72.00
  4 פעמים ח"י
 • 1 month ago

  $20.00
 • 1 month ago

  $120.00

English אידיש

כולל "אהבת ציון"

"אהבת ציון" צדקת רבי מאיר בעל הנס, שומרת בשקידה את ימי האזכרה והיארצייט של המונים מבני העם היהודי, שהם או צאצאיהם דאגו להנציחם כדי שנוכל לעשות לעילוי נשמתם.

לפני 140 שנה בדיוק (שנת תר"ל) הוקמה הקופה הזו על ידי גדולי וחכמי ארץ הקודש בימים ההם, והיא היוותה ומהווה עד היום משענת כלכלית עבור העולים מארצות פזורה לארץ הקודש. ובכל השנים המרובות האלו, לא פסקה פעילות "חברת המשניות" אפילו יום אחד!

ישנם ילדים הרושמים את שמות הוריהם ויקיריהם, לעומת זאת, ישנם אנשים המבקשים סגולה לאריכות ימים וקונים כבר בעצמם זכות בחייהם תוך הבטחה שלאחר 120 שנה יזכר שמם כמסורת ישראל, ויעשו את המיטב לעילוי נשמתם.

כמה וכמה אפשרויות הנצחה קיימות: הזכרת שם הנפטר בשנה הראשונה לפטירה, במשך 365 ימים לעילוי נשמתו פעמיים ביום, כולל אמירת 'יזכור' בחגים, כנהוג. או, שמירת יום-השנה (יארצייט) פעמיים ביום, בנוסף לאמירת 'יזכור בחגים. וכל זאת אפשר לעשות גם בתור "קרן קיימת" כאשר הבן אדם רושם עצמו בחייו על מנת שיתקיימו בו ההנצחות בהגיע הזמן.

קביעות של לימוד משניות לזכר הנפטרים נעשית מידי יום ביומו ע"י 12 אברכים המתכנס בבוקר לתפילת שחרית בצוותא, עם אמירת 'קדיש' והדלקת נרות לעילוי נשמת הנפטרים, ומיד לאחר מכן נאמרים פרקי תהלים, ונלמדים פרקי משניות בחבורה, תוך שמזכירים את שמות הנפטרים כדין. כך פעמיים ביום, בבוקר סמוך לתפילת שחרית, ולפנות ערב בין תפילת מנחה ותפילת ערבית. סדר זה מתקיים כבר עשרות שנים בעקביות ובפיקוח רבנים.

כשירות מטעם המשרד, אנו דואגים לשלוח "תזכורת יארצייט" כשבועיים לפני תאריך פטירה, בה אנו מזכירים על הגעת תאריך הפטירה של המנוח, כמו כן אנו מכבדים כל בקשה לשליחת תזכורת כזו לכל מי שאתם מעוניינים.

כל הנ"ל מסודר ברישום מדויק, בתוכנה ממוחשבת ומתקדמת, ואלפי אלפי שמות נזכרים לטובה בלימוד הנעשה לעילוי נשמתם.

to add our name reb meir baal haness zbinbergen

and the info phone number 718-388-1168

address 202 hewes st 1-a

Brooklyn NY 11211


All donations on ABCHARITY.ORG are tax deductible
The tax id for this campaign is 300296354


Create My Team Share

Campaign by Reb Meir Bal Hanes Zibenbergun

user avatar
Contact Organizer
Donate
Donors
Zchusim
About

Share this campaign

Contact Organizer

Create My Team

Checkout

Loading
Loading