Loading

כתיבת ספר תורה שע״י קהילת שעניא


Buy A Zchus

כתר תורה

$5,000.00

עצי חיים

$5,000.00

מעיל

$5,000.00

מעיל יו"ט

$5,000.00
Sold

פרשת וירא מו"ה אברהם מרדכי ווידער הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת חיי שרה מו"ה יחזקאל אייזדארפער הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת בראשית (בריאת העולם) הרב יעקב יוסף שטיינמעץ שליט"א

$2,200.00
Sold

פרשת תולדות מו"ה מענדעל טערקעלטויב הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת ויצא מו"ה שלמה וויינשטאק הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת יתרו מו"ה חיים אליהו לאקס הי"ו

$1,800.00

פרשת לך לך מו"ה ארי פריעד הי"ו

$1,800.00

פרשת וישב

$1,800.00

פרשת מקץ מו"ה מרדכי הערש כהנא הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת ויגש הרב משולם זלמן גרינבערג שליט"א

$1,800.00

פרשת ויחי מו"ה עמרם פרענקל הי"ו

$1,800.00

פרשת שמות מו"ה אהרן דוב פערלשטיין הי"ו

$1,800.00

פרשת וארא

$1,800.00
Sold

פרשת בא מו"ה דוד שמואל לאנדא הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת בשלח מו"ה יוסף אליעזר איצקאוויטש הי"ו

$2,200.00

פרשת משפטים מו"ה הרב מרדכי לייב לאנדא הי"ו

$1,800.00

פרשת תרומה מו"ה אליהו ארגעל הי"ו

$1,800.00

פרשת תצוה

$1,800.00

פרשת כי תשא

$1,800.00

פרשת ויקהל

$1,800.00

פרשת פקודי

$1,800.00
Sold

פרשת ויקרא מו"ה ישראל משה ברוך גראס הי"ו

$1,800.00

פרשת צו

$1,800.00

פרשת שמיני

$1,800.00
Sold

פרשת תזריע הרוצה בעילום שמו

$1,800.00

פרשת מצורע מו"ה וואלווי גרין הי"ו

$1,800.00

פרשת אחרי מו"ה נפתלי הכהן כץ הי"ו

$1,800.00

פרשת קדושים מו"ה יעקב הערש רובינשטיין הי"ו

$1,800.00

פרשת אמור

$1,800.00
Sold

פרשת בהר מו"ה מנשה ראטטענבערג הי"ו

$1,800.00

פרשת בחוקתי

$1,800.00

פרשת במדבר

$1,800.00

פרשת נשא מו"ה יצחק מרדכי ניישטאדט הי"ו

$1,800.00

פרשת בהעלותך מו"ה אליעזר פשערהאפער הי"ו

$1,800.00

פרשת שלח הרב משה אליעזר ליבערמאן שליט"א

$1,800.00

פרשת קורח

$1,800.00

פרשת חוקת

$1,800.00
Sold

פרשת כי תבא מו"ה דוד קליין הי"ו

$1,800.00
Sold

פרשת פינחס מו"ה מענדעל מאיר עסטרייכער הי"ו

$1,800.00

פרשת מטות

$1,800.00

פרשת מסעי

$1,800.00

פרשת דברים

$1,800.00
Sold

פרשת ואתחנן מו"ה נפתלי האפמאן הי"ו

$1,800.00

פרשת עקב

$1,800.00
Sold

פרשת ראה מו"ה יואל אברהם סטראלאוויטש הי"ו

$1,800.00

פרשת שופטים

$1,800.00

פרשת כי תצא

$1,800.00
Sold

פרשת בלק מו"ה שבתי גראס הי"ו

$1,800.00

פרשת נצבים

$1,800.00

פרשת וילך

$1,800.00

פרשת האזינו מו"ה טוביה וועלץ הי"ו

$1,800.00

פרשת וזאת הברכה (סיום התורה) הרב שליט"א

$2,200.00

פרשת וישלח מו"ה ישעי' גרינפעלד הי"ו

$1,800.00
Donate Now

19 Donors

 • Ari Fried

  4 months ago

  $1,800.00
  פרשת לך לך מו"ה ארי פריעד הי"ו

  לך לך

 • Anonymous

  6 months ago

  $1,800.00
  פרשת פינחס מו"ה מענדעל מאיר עסטרייכער הי"ו
 • Cheskel Eisdorfer הרב שליט"א

  7 months ago

  $1,800.00
  פרשת חיי שרה מו"ה יחזקאל אייזדארפער הי"ו
 • 7 months ago

  $1,800.00
  פרשת ויקרא מו"ה ישראל משה ברוך גראס הי"ו
 • Abraham M Wieder הרב שליט"א

  7 months ago

  $1,800.00
  פרשת וירא מו"ה אברהם מרדכי ווידער הי"ו

  פרשת ןירא

 • Anonymous

  7 months ago

  $1,800.00
  פרשת ויצא מו"ה שלמה וויינשטאק הי"ו
 • CHAIM LAX

  10 months ago

  $1,800.00
  פרשת יתרו מו"ה חיים אליהו לאקס הי"ו
 • Anonymous

  10 months ago

  $1,800.00
  פרשת בלק מו"ה שבתי גראס הי"ו

All donations on ABCHARITY.ORG are tax deductible
The tax id for this campaign is 113413236

Share this campaign

Create My Team

Checkout

Loading
Loading